Gezegende feestdagen

“Ik had honger en jullie gaven mij te eten,
Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. (…)
Alles wat jullie hebben gedaan voor een van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor Mij gedaan.” (Matteüs 25: 35,40)

Stichting Oasis wenst je gezegende feestdagen.

Deel deze pagina